Usługi
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Oferowane usługi z zakresu ochrony danych osobowych zgodnie z najnowszymi wytycznymi dotyczącymi RODO.

Analiza Ryzyka

Oferuję pomoc w ocenie ryzyka jakie proces przetwarzania danych może spowodować dla praw i wolności osób.

Pomoc w opracowaniu Polityki Ochrony Danych

Nie wiesz jak wdrożyć odpowiednie środki, aby przetwarzanie było zgodne z prawem? Skontaktuj się ze mną!

Pełnienie funkcji IOD

Potrzebujesz Inspektora Ochrony Danych w swojej firmie? Jeśli tak- zgłoś się do mnie, świadczę takie usługi.

Audyt zgodności z RODO

Przeprowadzenie audytu RODO daje nam wiedzę o tym, czy firma przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem.

Szkolenia

Oferuję szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych dostosowane do specyfiki danej firmy.

Wdrażanie

Nie wiesz, jakie obowiązki masz spełnić i jakie posiadać dokumenty – zgłoś się do mnie.