Usługi
Analiza ryzyka

Oferuję pomoc w ocenie ryzyka jakie proces przetwarzania danych może spowodować dla praw i wolności osób.

Zgodnie z RODO każda organizacja powinna samodzielnie ocenić ryzyko, jakie proces przetwarzania danych może spowodować dla praw i wolności osób, których dane dotyczą. Nie ma jednej dozwolonej metody analizy ryzyka i to administrator danych powinien podjąć decyzję, co do wyboru metodologii, uwzględniając następujące czynniki:

Następny etap to dostosowanie środków technicznych i organizacyjnych do skali ryzyka i prawdopodobieństwa jego wystąpienia. Analiza ryzyka jest procesem ciągłym. Należy systematycznie analizować i sprawdzać skuteczność środków technicznych i organizacyjnych, które zastosowano w celu ochrony danych przed zagrożeniami.

Warianty postępowania z ryzykiem: