Usługi
Analiza ryzyka

Oferuję pomoc w ocenie ryzyka jakie proces przetwarzania danych może spowodować dla praw i wolności osób.

Zgodnie z RODO każda organizacja powinna samodzielnie ocenić ryzyko, jakie proces przetwarzania danych może spowodować dla praw i wolności osób, których dane dotyczą. Nie ma jednej dozwolonej metody analizy ryzyka i to administrator danych powinien podjąć decyzję, co do wyboru metodologii, uwzględniając następujące czynniki:

Następny etap to dostosowanie środków technicznych i organizacyjnych do skali ryzyka i prawdopodobieństwa jego wystąpienia. Analiza ryzyka jest procesem ciągłym. Należy systematycznie analizować i sprawdzać skuteczność środków technicznych i organizacyjnych, które zastosowano w celu ochrony danych przed zagrożeniami.

Warianty postępowania z ryzykiem:

W rękach RODOEXPERT znalazło się nowe narzędzie, które pozwala na przeprowadzenie skutecznej i kompleksowej analizy ryzyka. Aplikacja GDPR Risk Tracker to rozwiązanie online zapewniające ocenę skutków dla ochrony danych (DPIA) i na weryfikację zgodności z RODO.

Analiza ryzyka to bardzo istotny element w kwestii ochrony danych osobowych, ich przetwarzania i procesowania, a także zabezpieczenia się przed ewentualną utratą.

Poznanie oraz właściwe zmapowanie procesów zachodzących w organizacji to kolejny z obszarów dbania o poprawne przetwarzanie danych, w którym możemy wykorzystać narzędzie GDPR Risk Tracker i wesprzeć naszych Klientów.

W celu poznania pełnej opinii na temat mojego nowego narzędzia zapraszam na stronę GDPR Risk Tracker.

www.gdprrisktracker.pl/produkt/opinie-klientow/lidia-kowalska