Usługi
Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych

Potrzebujesz Inspektora Ochrony Danych w swojej firmie? Jeśli tak- zgłoś się do mnie, świadczę takie usługi.

RODO wprowadziło nową funkcję inspektora ochrony danych (IOD). Weszła ona w miejsce funkcji administratora bezpieczeństwa informacji (ABI).

Warianty postępowania z ryzykiem:

W pozostałych przypadkach wyznaczenie IOD jest fakultatywne, ale obowiązkiem administratora lub podmiotu przetwarzającego jest przeprowadzenie analizy, czy zachodzi taka konieczność.

Zadania Inspektora Danych Osobowych wg RODO (art.39):

Inspektor ochrony danych ma następujące zadania:

Inspektor ochrony danych wypełnia swoje zadania z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania.