Klauzula informacyjna dla Klientów

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO), informujemy, że:

1.  Administratorem Twoich danych osobowych jest „RODOEXPERT” Lidia Kowalska z siedzibą w Bilczy, tel. 606-420-867, mail: kontakt@rodo-kielce.pl

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:

3.  Odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione przez administratora do uzyskania danych osobowych, w tym podmioty świadczące na rzecz administratora usługi hostingowe, biuro księgowe.

4.  Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy, a po tym okresie przez 5 lat od kolejnego roku rozliczeniowego.

5.  Posiadasz prawo dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

6.  Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.  Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy.