Usługi
Pomoc w opracowaniu Polityki Ochrony Danych

Nie wiesz jak wdrożyć odpowiednie środki, aby przetwarzanie było zgodne z prawem? Skontaktuj się ze mną!

Artykuł 24 RODO mówi, że administrator powinien wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych było zgodne z prawem. Środki te mogą obejmować wdrożenie przez administratora odpowiednich polityk ochrony danych. RODO nie wskazuje, jak powinna wyglądać taka polityka, ani co zawierać. Pozostawia to do decyzji administratora. Warto jednak w niej ująć wszelkie procedury związane z procesem przetwarzania danych osobowych. Należy rozważyć umieszczenie w niej następujących elementów: