Usługi
Wdrażanie

Nie wiesz, jakie obowiązki masz spełnić i jakie posiadać dokumenty – zgłoś się do mnie.

Obejmuje stworzenie procedur dotyczących ochrony danych osobowych w firmie oraz opracowanie dokumentacji, zarówno tej obowiązkowej wynikającej bezpośrednio z RODO, ale też tej wynikającej z tzw. „dobrych praktyk”. Dokumentacja ta pozwoli administratorowi wywiązanie się z zasady rozliczalności, którą na niego nakłada RODO.

Definicja rozliczalności zaproponowana przez Grupę Roboczą Art.29 oznacza:

Wdrożenie RODO nie polega tylko na stworzeniu odpowiednich procedur i dokumentacji. Należy regularnie monitorować skuteczność działania systemu ochrony danych osobowych w firmie i go udoskonalać. Gdy w organizacji pojawiają się nowe procesy, powinien być on modyfikowany, w przeciwnym razie nie spełni swojej roli i stanie się bezużyteczny.