Usługi
Audyt zgodności z  RODO

Przeprowadzenie audytu RODO daje nam wiedzę o tym, czy firma przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem.

Przeprowadza się w celu uporządkowania obszaru ochrony danych osobowych w oparciu o przepisy prawa. Podczas audytu poddajemy analizie każdy proces przetwarzania danych, jak i każdy dokument z nim związany.

Audyt zgodności z RODO obejmuje kilka etapów:

Przeprowadzenia audytu daje nam wiedzę o tym, czy firma przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, czy chroni dane osobowe w odpowiedni sposób (stosując określone środki techniczne i organizacyjne), czy wypełnia swoje obowiązki związane z RODO względem osób, których dane dotyczą i czy jest w stanie zrealizować ich żądania wynikające z praw zawartych w RODO.