Klauzula informacyjna dla osób wskazanych do współpracy

Zgodnie z art. 14 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016, informujemy, że:

1.  Administratorem Twoich danych osobowych jest „RODOEXPERT” Lidia Kowalska z siedzibą w Bilczy, tel. 606-420-867, mail: kontakt@rodo-kielce.pl

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:

3.  Twoje dane osobowe (imię i nazwisko, numer telefonu, adres mailowy) otrzymałam od podmiotu, którego jesteś reprezentantem lub który wskazał Cię jako osobę do współpracy w związku z zawarciem i wykonaniem umowy.

4.  Odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione przez administratora do uzyskania danych osobowych, w tym dostawca hostingu, biuro księgowe.

5.  Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy, a po tym okresie przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń przez administratora w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec administratora, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń zawartych w obowiązujących przepisach prawa.

6.  Posiadasz prawo do dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

7.  Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.