Usługi
Szkolenia RODO

Oferuję szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych dostosowane do specyfiki danej firmy.

Obowiązkiem administratora danych jest przeszkolenie personelu w zakresie ochrony danych osobowych. Każdy pracownik powinien znać zasady przetwarzania danych osobowych i mieć świadomość odpowiedzialności za przetwarzanie ich zgodnie z prawem. Jeżeli administrator danych osobowych wyznaczył inspektora danych osobowych to przeszkolenie kadry pracowników leży w jego kompetencjach. W interesie pracodawcy jest uświadomienie pracownikom ich odpowiedzialności w procesie przetwarzania danych osobowych, konieczności poszerzania wiedzy w tym zakresie i weryfikowania wypełniania obowiązków w przypadku stwierdzenia naruszenia.

Przykładowe szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych może poruszać następujące zagadnienia: