Klauzula informacyjna dla kontrahentów

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016, informujemy, że:

1.  Administratorem Twoich danych osobowych „RODOEXPERT” Lidia Kowalska z siedzibą w Bilczy, tel. 606-420-867, mail: kontakt@rodo-kielce.pl

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

3.  Odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione przez administratora do uzyskania danych osobowych, w tym dostawca hostingu, biuro księgowe.

4.  Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy, a po tym okresie przez 5 lat od kolejnego roku rozliczeniowego..

5.  Posiadasz prawo do dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

6.  Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.