aktualności

Dane biometryczne, jak mogą nas identyfikować?

Dane biometryczne to zgodnie z definicją zawartą w art.4 ust.14 RODO oznaczają dane osobowe, które wynikają ze specjalnego przetwarzania technicznego, dotyczą cech fizycznych, fizjologicznych lub behawioralnych osoby fizycznej oraz umożliwiają lub potwierdzają jednoznaczną identyfikację tej osoby, takie jak wizerunek twarzy lub dane daktyloskopijne. Zobacz, jak mogą nas identyfikować (źródło Fundacja Panoptykon ) zał. 2